Podbudowy

 Podbudowa asfaltobetonowa:

 • Stosowana pod boiska wielofunkcyjne, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe, skateparki

 • Nie przepuszczalna dla wody

 • Cechująca się dużą elastycznością i odpornością na warunki atmosferyczne

 • Odporna na czynniki mechaniczne

Podbudowa betonowa:

Cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością

 • Nie jest elastyczna

 • Stosowana na obiektach zewnętrznych i wewnętrznych

 • Nie przepuszcza wody

 • powierzchniowe odprowadzenie wód

 • Stosowana dla boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznych, skateparków

Podbudowa piaskowa:

 • Wykorzystywana na placach zabaw, boiskach do gry w piłkę plażową

 • Duża przepuszczalność wody

 • Wysoki współczynnik amortyzacji podczas upadku

Podbudowa dynamiczna:

 • Stosowana pod nawierzchnie poliuretanowe jak i ze sztucznej trawy

 • Przepuszczalna dla wody

 • Układana warstwami na grunt rodzimy z zastosowaniem różnych rodzajów kruszyw

 • Wymaga bardzo dobrego zagęszczenia poszczególnych warstw

 • W zależności od podłoża często nie wymaga odwodnienia

 • Odporna na warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu jamistego:

 • Wykonywana na wcześniej zagęszczonym podłożu

 • Wodoprzepuszczalna

 • Odporna na warunki atmosferyczne

 • Lekka