Odwodnienia

Bardzo często zdarza się iż wykonywane prace wymagają budowy odwodnienia terenu. Oferujemy więc:

  • Odwodnienia drenażowe, francuskie

  • Budowy zbiorników rozsączających przy zastosowaniu skrzynek, zbiorników odparowujących

  • Odwodnienia liniowe

  • Studnie rewizyjne

  • Przepompownie

  • Przyłącza kanalizacyjne