Moje Boisko Orlik 2012

Wykonujemy również obiekty bardziej rozbudowane, na których znajdują się boiska służące do gry w piłkę nożną, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego. W skład kompleksów wchodzą budynki sanitarne, oświetlenie, odwodnienie jak i elementy małej architektury.

‘’Moje Boisko Orlik 2012’’ Program który zakładał wybudowanie w każdej gminie ogólnodostępnych boisk i nieodpłatnych obiektów sportowych w skład których wchodziły;

  • Boisko piłkarskie 30m x 60m o sztucznej nawierzchni z wykonanym ogrodzeniem po obwodzie o wysokości minimum 4m i piłkochwytów o wysokości minimum 6m.

  • Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m lub 30m x 50m, zastosowana nawierzchnia poliuretanowa, przeznaczona do piłki koszykowej i piłki siatkowej. Ogrodzona 4 metrowym ogrodzeniem.

  • Zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

  • Oświetlenie obiektu składa się z minimum 8 słupów.

Ponadto obiekty miały powstawać w miejscach bezpiecznych, dobrze skomunikowanych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. Najczęściej lokalizowane są w pobliżu szkół wzbogacając tym samym ofertę zajęć, realizowanych w ramach wychowania fizycznego.