Boiska piłkarskie

W naszej ofercie znajdują się również kompleksowo wykonywane boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej, trawy układanej metodą dywanową czy trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym (SBR lub EPDM). Dla lepszego eksploatowania, żywotności, wygody i podniesienia standardów na zamówienie inwestora możemy wyposażyć płytę w odwodnienie jak i nawodnienie.